ബെല്‍ഗാംലെ വിവാഹ വേദികള്‍

0

Gogte Plaza, Belagavi, Karnataka 591113, India

1 ഹാള്‍ ഉം 3 പുൽത്തകിടികൾ ഉം 150, 150, 250, 500 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 600₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 600₹ മതല്‍/വ്യക്തി

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

3935 Club Road, Kallehol, Camp, Belagavi, Karnataka 590001, India

2 ഹാളുകള്‍ 150, 300 പിപിഎൽ

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 437₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 562₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബാത്ത്റൂം

3360/2b, College Road, Camp, Belgaum, Karnataka, India

സീറ്റിങ് ശേഷി 500 ആളുകള്

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 395₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 430₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: സ്വാഗത സ്ഥലം, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം, ഹീറ്റിങ്ങ്, ടെറസ്

Airport Road, Off National Highway 4, Gandhinagar, Azad Nagar, Belagavi, Karnataka 590016, India

സീറ്റിങ് ശേഷി 500 ആളുകള്

ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 301₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 392₹ മതല്‍/വ്യക്തി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, ബാത്ത്റൂം

Ashirwad Managal Karyalay, opp Hari Mandir, Angol Road, Angol Road, Bhagya Nagar, Angol, Belagavi, Karnataka 590006, India

2 ഹാളുകള്‍ 400, 1000 പിപിഎൽ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ബാത്ത്റൂം

1044/3B2, Kanakdas Circle, Opp. Killa Lake, Besides Fruit market, Belagavi, Karnataka 590016, India

സീറ്റിങ് ശേഷി 300 ആളുകള്

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

NH- 4A, Piranwadi, Belagavi, Karnataka 590014, India

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ബാത്ത്റൂം

#3360/2B,College Road, Opp. Lingaraj College, Belagavi, Karnataka 590001, India

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: ടെറസ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍, വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബാത്ത്റൂം

Old PB Rd, Belagavi, Karnataka 590003, India

സീറ്റിങ് ശേഷി 1000 ആളുകള്

കൂടുതല്‍ -9 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക